x
Този сайт използва "Бисквитки" (Cookies). Приемам

CashCredit

Какво е Кеш Кредит?
Кеш Кредит е високотехнологична небанкова финансова институция, която  предлага светкавични микрокредити от 50 до 2000 лв. с одобрение до 6 минути.  Това е най-бързото одобрение, предлагано в момента на пазара на кредити.
Кеш Кредит използва иновативен модел за кредитиране без аналог на пазара, като кандидатстването за бързи кредити става онлайн, чрез обаждане по телефона или в наш офис. Компанията вече има 70 офиса в цяла България и продължава да развива мрежата си.
През годините Кеш Кредит постигна големи успехи чрез иновативни  партньорства с водещи компании като Мтел, Хенди, Глобул, Германос, Lafka. Компанията първа предостави достъп до микрофинансиране като част от продуктовото портфолио на мобилните оператори.
Кеш Кредит се развива много успешно и в други страни на Европа, Африка, Близкия изток и Азия.
Компанията е регистрирана в БНБ и е администратор на лични данни. 
Виж Удостоверение за регистрация в БНБ тук
Виж Удостоверение за вписване в "Регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" към КЗЛД тук

Иновативен модел на работа
Иновативният модел на работа отличава Кеш Кредит от другите компании на пазара.
Съвременният скоринг и изцяло автоматизираният процес на одобрение дават възможност на компанията светкавично бързо да прецени кандидатстващия за кредит и да отпусне поисканата сума в рамките само на 6 минути.
Процесът не е обвързан с агентска мрежа и така се елиминират субективният елемент и рисковете от контакт с частни агенти.
За удобство на клиентите Кеш Кредит оперира през различни канали – онлайн, по телефона или в своите 70 офиса в цяла България. Уютните Кеш Кредит офиси и любезните консултанти са винаги на разположение на клиентите.
Кеш Кредит постоянно работи в посока разработване и предлагане на нови непознати досега на пазара продукти. Цел на компанията е да предоставя на потребителите това, от което имат нужда, в точния момент, при най-добрите условия.
Висококвалифициран млад екип
Кеш Кредит цени служителите си и им предоставя отлични условия за работа и професионално израстване. Висококвалифицираният, млад и мотивиран екип на компанията е в основата на печелившия й бизнес модел и на цялостния й успех не само в България, но и на международния пазар – Европа, Африка, Близкия изток и Азия. Ето защо Кеш Кредит отделя специално внимание на обученията и дава възможност за бързо и успешно развитие на служителите си.
Кеш Кредит е привлекателно място за работа за всеки млад човек. Компанията държи на постигането на високи резултати, мотивира успешно служителите си и ги ангажира с целите си, за да обслужва възможно най-добре своите клиенти.
История
Кеш Кредит е технологична, небанкова финансова институция, регистрирана в БНБ и  администратор на лични данни. Компанията започва дейност през 2011 г. в София, България. Благодарение на уникалния си модел и атрактивни предложения Кеш Кредит се развива с бързи темпове и за малко повече от година постига пазарен дял, който компаниите в същата индустрия достигат за повече от 3 години.
Кеш Кредит е първата компания, която започва да работи в интегрирано партньорство с мобилни оператори с цел да предостави на потребителите възможност за бърза и достъпна услуга, както и да допринесе за разширяване на продуктовото портфолио на партньорите и за привличането на нови клиенти.
Първият партньор на Кеш Кредит е Мтел, част от Телеком Аустрия (Telekom Austria Group). Като част от продуктовото портфолио на мобилния оператор на клиентите се предоставя достъп до микрофинансиране. Втората компания партньор на Кеш Кредит е мобилният оператор GLOBUL, част от Теленор Груп (Telenor Group). Партньорството стартира през юли 2013 г.
През годините компанията си партнира успешно и с Германос, Хенди, Български пощи и Lafka.
Социална Отговорност
Кеш Кредит е микрокредитираща компания, която отделя специално внимание върху социалната отговорност към служителите си, към партньорите си, но най-вече към своите клиенти. По тази причина, Кеш Кредит стриктно съблюдава условията, при които отпуска кредити.
Предоставяме на клиентите си предварителна информация в писмена форма за условията и параметрите на заемите, които отпускаме 
Клиентът не може да бъде рефинансиран, защото вярваме, че това поражда порочен кръг на задлъжнялост 
Третираме клиентите си еднакво и даваме равен шанс на всички да кандидатстват и да получат своевременно желаната сума 
Правим всички необходими проверки, за да удостоверим верността на данните, които получаваме, и да идентифицираме самоличността на кандидатстващите за кредити
Съхраняваме отговорно личните данни на клиентите си 
Даваме законовото право на всички клиенти да погасяват предсрочно своите заеми 
Не изискваме никакви такси за кандидатстване и усвояване на кредит 
Удържаме регламентираната чрез погасителен план и договор лихва само за периода, през който клиентът е използвал кредита си 
Уведомяваме своевременно своите клиенти чрез SMS при предстояща или закъсняваща вноска по кредита или при каквато и да е законова промяна в общите условия
Нашите ценности
Доверие и прозрачност. Ценим всички наши клиенти и партньори, отнасяме се към тях по честен и справедлив начин и създаваме максимален комфорт и сигурност. Предоставяме им прозрачна и цялостна информация, всички условия и параметри на услугата и така изграждаме стабилни отношения, основаващи се на взаимно доверие.
Устойчивост. Стремим се да поддържаме най-високото качество на обслужване, да сме последователни във всяко действие и да предлагаме модел за кредитиране без аналог на пазара, за да бъдат нашите клиенти винаги уверени, че могат да разчитат на надежден партньор. Разглеждаме изграждането на взаимоотношенията си с партньори и клиенти като дългосрочен процес, в който уважението и еднаквият стандарт на работа заемат водещо място. 
Социална отговорност. Знаем, че всеки бизнес е отговорен за подобряването и развитието на средата, в която оперира. Точно затова социалната отговорност е водеща в работата ни – ние отделяме специално внимание на правилата, по които отпускаме кредити онлайн, за да защитим личните данни, самоличността и кредитоспособността на клиентите си.
Визионерски подход. Постоянно работим, за да разберем по-добре нуждите на нашите клиенти и партньори и да подобрим модела си на работа. Планираме стратегически, така че да предвидим и намерим решение за бъдещите потребителски нужди, които възникват с развитието на пазара. Винаги търсим най-добрия и модерен начин, за да създадем максимална полза за клиентите и партньорите си.
Резултатност и ефективност. Гледаме на поетите ангажименти с целеустременост и чувство за дълг. Винаги изпълняваме обещанията си и дори надхвърляме очакванията на нашите клиенти. Работим, за да постигнем максимални резултати както за клиентите, така и за нашите партньори.
Успешно международно развитие 
Благодарение на иновативния си модел Кеш Кредит се развива успешно не само на българския, но и на международния пазар. Компанията бележи завидни успехи в Европа, Африка, Близкия изток и Азия.
Доказателство за международния успех на Кеш Кредит е сделката, която компанията сключи с международния фонд „Делта Партнърс“ за инвестиция в размер на 25 млн. щатски долара. 

ул.Княз Борис 1 №7
Warning: constant() [function.constant]: Couldn't find constant footer in /home/oapetri/public_html/businesspetrich.com/inc/footer.php on line 37

© 2016