АДВОКАТ НИКОЛА СИМЕОНОВ ПОПОВ

Правни консултации и представителство пред съд, прокуратура, досъдебни органи, регистрация на фирми. Извършваните правни услуги са основани на принципите на високо качество на правното обслужване, професионална отговорност, конфиденциалност, коректност и лоялност към клиентите. Прилагам високи морални и етични стандарти, съчетани с индивидуален подход към всеки клиент. Осигурявам максимална защита на интересите на клиентите и гарантирам бързо и ефикасно постигане на оптимални резултати. Вашите права и законни интереси ще бъдат защитени ! Адрес: България, гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" №6 етаж 2, стая 7© 2016   Бизнес Каталог.   Всички права запазени.   Община Петрич