„ДЕНТАЛ ПОПОВ ИППИМПДМ” ЕООД

Д-р Илия Попов завършва Стоматологичен Факултет към Медицински Университет гр. София през 1998 г. Посещава множество лекции и практически курсове в страната и чужбина за усвояване на съвременните методи на зъболечение. Прилагането им в ежедневната практика помага да се отговори на високите изисквания на пациентите.
От 2007 г. практиката е насочена в областта на съвременната микроскоп....

Top

© 2016   Бизнес Каталог.   Всички права запазени.   Община Петрич