CashCredit

Какво е Кеш Кредит?
Кеш Кредит е високотехнологична небанкова финансова институция, която  предлага светкавични микрокредити от 50 до 2000 лв. с одобрение до 6 минути.  Това е най-бързото одобрение, предлагано в момента на пазара на кредити.
Кеш Кредит използва иновативен модел за кредитиране без аналог на пазара, като кандидатстването за бързи кредити става ....

CrediHelp

Кредихелп ООД е небанкова финансова институция предоставяща бързи парични заеми на физически лица с доказан и недоказан доход. Кредихелп ООД има разрешително от БНБ като финансова институция с решение №BGR00214 от 2010 година и e регистрирана като администратор на лични данни съгласно с решение №293379 от 2010 година, съгласно закона за защита на личните данни. Притежаваме SSL сертификат, койт....

Акаунтинг Нетуърк ООД

Акаунтинг Нетуърк ООД е компания за организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети; счетоводни, одиторски, финансови, данъчни и юридически услуги, консултации и анализи; консултации и анализи свързани с изискванията на БАБХ; митнически и спедиторски консултации; логистика; търговия с недвижими имоти.
Компанията е основана от Росица Трендафилова и Георги Мицев.
Клиент....

АКСЕН ЕООД

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР  "АКСЕН" ЕООД

гр. Петрич
офис 1 - ул. "България" 3
офис 2 - ул. "Цар Борис 3" 60

© 2016   Бизнес Каталог.   Всички права запазени.   Община Петрич