ALEXANDER

ALEXANDER - УЧИЛИЩА ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
47    ГОДИНИ ОПИТ, ТРАДИЦИИ И УСПЕХИ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

АНГЛИЙСКИ И ДРУГИ ЕЗИЦИ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 6 ДО 18 ГОДИНИ:
•    Целогодишно многостепенно обучение. Малки групи и разсрочени плащания. Съвременни и атрактивни учебни системи посредством аудио и мултимедия. Опитни и квалифицира....

ОБРАЗОВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС ЕФЕКТ

Образователен комплекс ЕФЕКТ – гр. Петрич

Образователен комплекс ЕФЕКТ функционира целогодишно и предлага множество образователни програми, предназначени за деца и възрастни.

*ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ И ВЪЗРАСТНИ

* Английски * Гръцки * Френски * Немски * Руски * Испански * Италиански и др. езици

 Нивата са съобразени с изискванията на Европейската езико....

    Top

    © 2016   Бизнес Каталог.   Всички права запазени.   Община Петрич