ALEXANDER

ALEXANDER - УЧИЛИЩА ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
47    ГОДИНИ ОПИТ, ТРАДИЦИИ И УСПЕХИ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

АНГЛИЙСКИ И ДРУГИ ЕЗИЦИ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 6 ДО 18 ГОДИНИ:
•    Целогодишно многостепенно обучение. Малки групи и разсрочени плащания. Съвременни и атрактивни учебни системи посредством аудио и мултимедия. Опитни и квалифицира....

Адвокат Велик Гогов

Правни консултации,представителство в съда,регистрация на фирми.


Адрес: ул. Цар Борис III № 32

Адвокат Велина Георгиева Пиргова

Адвокат Велина Георгиева Пиргова

Правни консултации,представителство в Съда,регистрация на фирми,съдействие при прехвърляне на недвижими имоти. Медиатор

 

Адрес: гр.Петрич , ул. „Александър Стамболийски“ 14А,ет.1 /срещу Полицията/

АДВОКАТ НИКОЛА СИМЕОНОВ ПОПОВ

Правни консултации и представителство пред съд, прокуратура, досъдебни органи, регистрация на фирми. Извършваните правни услуги са основани на принципите на високо качество на правното обслужване, професионална отговорност, конфиденциалност, коректност и лоялност към клиентите. Прилагам високи морални и етични стандарти, съчетани с индивидуален подход към всеки клиент. Осигурявам максимална....

Top

© 2016   Бизнес Каталог.   Всички права запазени.   Община Петрич